Homepage|
|Taly's Songs|Videos|
|Buy & Support music|
|Shows|Contact
 
 
Taly Noy-Meir

 זלדה ואני

מופע שכולו משיריה של המשוררת זלדה שניאורסון מישקובסקי
בלחנים חדשים ובביצוע של טלי נוי-מאיר. 
במופע לחנים חדשים לכמה משיריה המוכרים והאהובים של המשוררת זלדה, 
שיצאו בהוצאת הקיבוץ המאוחד: שלומי, ערב יום הכיפורים, כל שושנה היא אי, ידידות, אורחי נפשי בעידן הבדידות 
וכן שירה והקראה של שירים וכתבים שפורסמו כ- 30 שנה לאחר פטירתה, על ידי עמותת זלדה ויצירתה 
בספר ציפור אחוזת קסם: ביתנו לא היה לנו קן - ירושלים , נסיעה ומאין 

לפרטים והזמנות טלי: 054-9453070        
talynoymeir@gmail.com 

לשמיעת תקצירי השירים:
https://youtu.be/777L8N7Sj5w


כל הזכויות על הטקסטים - של המוצאים לאור - 

הקיבוץ המאוחד לשירים שלומי, ערב יום הכיפורים, כל שושנה היא אי, ידידות, אורחי נפשי בעידן הבדידות 
עמותת זלדה ויצירתה לשירים ביתנו לא היה לנו קן - ירושלים , נסיעה ומאין 
השימוש בטקסטים על פי אישור בעלי הזכויות 
כל הזכויות על הלחנים - טלי נוי-מאיר 
© Taly Noy Meir - taly music
~ Website by PureSimple ~